کتاب ابرشلوارپوش

چکیده ولادیمیر مایاکوفسکی (1930-1893) از شاعران بنام قرن بیستم و مکتب فوتوریسم روسی است. در میان آثار وی، منظومة «ابر شلوارپوش» به عنوان یکی از مهمترین آثار فوتوریستی و برنامة زندگی شاعر شناخته شده و مورد توجه و بررسی منتقدان بزرگ ادبی قرکتاب ابرشلوارپوش|50497881|xqg|دوگانگی و تضاد,ابرشلوارپوش,ساختارهای اجتماعی,ساختارهای مذهبی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با کتاب ابرشلوارپوشچکیدهولادیمیر مایاکوفسکی (1930-1893) از شاعران بنام قرن بیستم و
مکتب فوتوریسم روسی است. در میان آثار وی، منظومة «ابر شلوارپوش» به‌ عنوان یکی از
مهم‌ترین آثار فوتوریستی و برنامة زندگی‌ شاعر شناخته ‌شده و مورد توجه و بررسی
منتقدان بزرگ ادبی قرار گرفته‌است. در این مقاله‌ سعی شده تا با رویکرد تحلیل
محتوا، هر یک از چهار بخش منظومه «ابر شلوارپوش» و روند دگرگونی دیدگاه مایاکوفسکی
به ‌هنگام نگارش منظومه بررسی و تحلیل شود. مواردی که مقالة حاضر به آن‌ها خواهد
پرداخت، به‌‌ مسلخ کشیدن عشق مرسوم و شکستن کلیشه‌های موجود دربارة عشق در فصل
نخست، بیان دوگانگی و تضاد شاعر با دنیای پیرامون در فصل دوم، برائت جستن از
ساختارهای اجتماعی و مذهبی موجود و ارائة تصویر هنر ناب و آرمانی در فصل سوم
منظومه و فراخواندن به‌ انقلاب و تبیین ضرورت آن در فصل چهارم «ابر شلوارپوش» است.
بخش‌هایی از منظومه که بیانگر هر یک از این دیدگاه‌هایند، در متن مقاله ارائه شده
است. هدف مقاله، تحلیل محتوای بخش‌های مهم منظومه و تبیین و تفسیر این دیدگاه‌های
شاعر، خاستگاه آن‌ها و دلایل مطرح نمودن آن‌ها در منظومة «ابر شلوارپوش» است.
مطالب دیگر:
پاورپوینت درباره قرصتحقیق درباره گرافیکپاورپوینت درباره قلم نوریتحقیق درباره گرماي انحلالي تحقیق درباره گزارش کار عملی درس دامپروریتحقیق درباره گشت وگذاري در عالم برزختحقیق درباره گل داوودی تحقیق درباره گل کاریتحقیق درباره گلهاي پياز دارتحقیق درباره گوگرد Smffmrتحقیق درباره گونه‌های جدید خانواده در غرب تحقیق درباره گیاه پزشکی ژنپاورپوینت درباره کاربرد شبکه های عصبی در پردازش سریهای زمانیپاورپوینت درباره کارآفرینی و انواع آنپاورپوینت درباره کاربرد شرح حال ومعاینه بالینی برای تشخیص کمردردپاورپوینت درباره کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جنگپاورپوینت درباره کاربردهای منطق فازی در مدلسازیپاورپوینت درباره کارت گرافيک و مانيتورپاورپوینت درباره کارتونهای قدیمی دوران کودکیپاورپوینت درباره کارگاه ایمن سازیپاورپوینت درباره کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامتپاورپوینت درباره کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSSپاورپوینت درباره کالیبریشنپاورپوینت درباره کامپیوترهای قابل پوشیدنتحقیق درباره گیاهان رنگرزی